Palvelut

Strategia-analyysi

Ulkopuolinen näkemys auttaa näkemään nykyisen strategian toteuttamiskelpoisuuden. Käymme läpi nykyisen strategian työpöytätutkimuksena, arvioimme sen useiden muuttujien näkökulmasta, ja annamme toteuttamiskelpoiset suositukset mahdollisista kehityskohteista.

 

 

Johtoryhmän Reality Check

Tehdäänkö yrityksessäsi tarpeeksi strategian mukaisia asioita, jotta tavoitteet voivat toteutua? Analysoimme yhdessä johtoryhmän kanssa strategian toteutumista ja johtamistyön onnistumista, ja tarkistamme, että päätöksenteko ja toimeenpano keskittyvät enemmän tärkeimpiin asioihin.

 

 

Esimiesten Reality Check

Miten strategia näkyy työn arjessa? Ovatko esimiehet sisäistäneet strategian osaksi päivittäistä tekemistä? Analysoimme yhdessä esimiesten kanssa strategian toteutumista ja johtamiskäytäntöjä, ja kuinka hyvin tekeminen on linjassa strategian kanssa.

 

 

Strategiapäivät

Kaipaatko näkemystä ja sparrausta strategiatyöhön? Strategiapäivillä syvennymme laadukkaaseen strategiatyöhön, strategisen ajattelun parantamiseen sekä fasilitoimme yrityksesi strategiatyötä. Saat ulkopuolista näkemystä sekä lisäämme out-of-the-box -ajattelua.

 

 

Strategian Personal Trainer

Strategian toimeenpano useimmiten epäonnistuu siksi, että johtamiskäytännöt eivät muutu. Strategiapäivien jälkeen toimimme johtoryhmän mentorina strategisissa kysymyksissä. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä sparraamme johtoryhmää ja esimiehiä tuomaan strategian osaksi päätöksentekoa ja päivittäistä johtamista sekä varmistamme seurannan. Autamme myös tarvittavissa suunnanmuutoksissa ja nopeissa liikkeissä kilpailuympäristön muuttuessa.

 

 

Mittaritaivas

Mittarit ohjaavat tekemistä, mutta ohjaavatko valitut mittarit asetettuihin tavoitteisiin? Autamme tekemään strategiasta ymmärrettävän, johdettavan ja mitattavan. Mittaristo toimii pohjana strategian seurannalle, johdon päätöksenteolle sekä palkitsemiselle. Hyvä mittaristo ottaa kantaa tuloksiin ja suoritteisiin.

 

 

Palkitseminen

Kulttuuri syö strategian aamiaiseksi, mutta palkitseminen syö kulttuuria välipaloina. Autamme rakentamaan motivoivan, sitouttavan ja strategiaa tukevan kustannustehokkaan palkitsemisjärjestelmän.

 

 

Tutustu myös strategiakoulutuksiin